מאמרים פרסומים

as9100c

יצרני התעופה, חלל וביטחון  בארץ ובעולם, דורשים מהספקים ומקבלני המשנה להתעיד את מערכת האיכות בהתאם לדרישות ספציפיות של תעשייה זו. זוהי דרישה חוזית המתאימה לארגונים המייצרים מוצרי תעופה, חלל וביטחון.​

SKU00001

טכנולוגיית השמה משטחית​

אלקטרוניקה

SKU00001